Login Area

Nama
Kata Laluan


 
Sistem GIS MBSP

Kami berharap laman ini akan membantu anda dan memberikan pengetahuan mengenai kawasan yang diuruskan oleh pihak Majlis.


Apa itu Sistem GIS?

Sistem Maklumat Geografi (GIS) merupakan sistem maklumat yang berkeupayaan untuk memasukkan, mengurus, mengolah, menganalisis dan sering dikaitkan dengan data berbentuk peta/pelan yang berkaitan dengan geografi atau ruangan secara lengkap.


Kelebihan sistem GIS berbanding dengan sistem berkomputer yang lain adalah keupayaannya dalam menghasilkan paparan maklumat dengan menggabungkan antara pengkalan data berbentuk reruang spatial dengan pengkalan data teks/atribut.